Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

2. člen (obračun trošarine)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(obračun trošarine)

(1) Trošarinski zavezanec in oseba, ki v skladu z ZTro-1 obračuna trošarino, predloži obračun trošarine za trošarinske izdelke, za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun trošarine, na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa, ločeno za posamezno skupino oziroma vrsto trošarinskih izdelkov:

 1. za pivo na obrazcu »Obračun trošarine za pivo« (TRO-ALK1),
 2. za alkohol in alkoholne pijače (razen piva) na obrazcu »Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva« (TRO-ALK2),
 3. za tobačne izdelke na obrazcu »Obračun trošarine za tobačne izdelke« (TRO-TOB),
 4. za energente na obrazcu »Obračun trošarine za energente« (TRO-E1),
 5. za energente – trda goriva na obrazcu »Obračun trošarine za trda goriva« (TRO-E2),
 6. za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja na obrazcu »Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja« (TRO-E3),
 7. za biogoriva na obrazcu »Obračun trošarine za biogoriva« (TRO-CBIO).

(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka vsebujejo naslednje:

 1. identifikacijske podatke vložnika obračuna,
 2. davčno obdobje,
 3. vrsto in količino trošarinskih izdelkov in podrobnejše podatke o trošarinskem izdelku,
 4. odbitek od trošarinske obveznosti, do katerega ima vložnik pravico v skladu z 19. členom ZTro-1,
 5. obveznost za davčno obdobje,
 6. znesek za plačilo v eurih in
 7. druge podatke glede na status trošarinskega zavezanca ali osebe, ki predloži obračun trošarine.

(3) Trošarinski zavezanec za električno energijo in trošarinski zavezanec za zemeljski plin iz omrežja obračunu trošarine iz prvega odstavka tega člena priložita zbirno poročilo o celotnem prometu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom iz omrežja v davčnem obdobju ter podatke o naknadno ugotovljeni poračunani količini električne energije oziroma zemeljskega plina iz omrežja za pretekla davčna obdobja.

Povezane vsebine