Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

3. člen (obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete)

(1) Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:

  1. identifikacijske podatke vložnika,
  2. vrsto in količino cigaret oziroma drobno rezanega tobaka na zalogi,
  3. drobnoprodajno ceno, veljavno pred spremembo, in novo drobnoprodajno ceno cigaret oziroma drobno rezanega tobaka,
  4. razliko trošarine med zneskom že plačane trošarine in zneskom trošarine po novih pogojih za posamezno vrsto izdelkov,
  5. kraj in datum evidentiranja zalog ter
  6. ime odgovorne osebe.

(2) Če se ob spremembi drobnoprodajne cene cigaret oziroma drobno rezanega tobaka trošarinska obveznost ne poveča, evidentiranja zalog ni treba opraviti.

Povezane vsebine