Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

4. člen (oprostitev za male pošiljke)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(oprostitev za male pošiljke)

(1) Fizična oseba iz 2. točke prvega odstavka 14. člena ZTro-1 lahko prejme od druge fizične osebe iz druge države članice Unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) ali tretje države oziroma tretjega ozemlja v brezplačnih, priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine, brez plačila trošarine naslednje količine trošarinskih izdelkov:

  1. tobačni izdelki:
  • 50 cigaret ali
  • 25 cigarilosov (cigar, ki tehtajo vsaka največ tri grame) ali
  • 10 cigar ali
  • 50 gramov tobaka za kajenje;
  1. alkohol in alkoholne pijače:
  • do enega litra žgane pijače z vsebnostjo alkohola, ki presega 22 vol. % oziroma nedenaturiranega etilnega alkohola z vsebnostjo 80 vol. % ali več, ali
  • do enega litra vmesne pijače z vsebnostjo alkohola, ki ne presega 22 vol. % ali
  • do dveh litrov mirnega vina ali enega litra penečega vina.

(2) Fizična oseba iz 2. točke prvega odstavka 14. člena ZTro-1 lahko prejme od druge fizične osebe iz druge države članice v brezplačnih, priložnostnih malih pošiljkah, ki niso komercialne narave in vsebujejo samo izdelke, ki so namenjeni za osebno rabo prejemnika ali njegove družine, brez plačila trošarine tudi do tri litre piva in 6 ml polnila za elektronske cigarete oziroma 50 gramov tobaka za segrevanje.

(3) Če količine trošarinskih izdelkov male pošiljke presegajo količine iz prvega in drugega odstavka tega člena, nastane obveznost za obračun trošarine za celotno količino trošarinskih izdelkov, razen za tobačne izdelke, za katere sprostitev v porabo ali prosti promet v Sloveniji v skladu s prvim odstavkom 87. člena ZTro-1 ni dovoljena.

Povezane vsebine