Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

5. člen (uveljavljanje oprostitve plačila trošarine pri iznosu trošarinskih izdelkov v tretje države ali na tretja ozemlja)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(uveljavljanje oprostitve plačila trošarine pri iznosu trošarinskih izdelkov v tretje države ali na tretja ozemlja)

(1) Polet ali morska plovba na tretje ozemlje ali v tretjo državo iz 2. točke prvega odstavka 15. člena ZTro-1 je potovanje potnika, pri katerem je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi, ki lahko vključuje poti z vmesnimi postanki na ozemlju Unije.

(2) Imetnik davka proste prodajalne lahko za trošarinske izdelke, ki so v davka prosti prodajalni skladiščeni s plačano trošarino in so prodani potnikom, ki so oproščeni plačila trošarine v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZTro-1, za davčno obdobje, v katerem so bili trošarinski izdelki prodani, uveljavlja vračilo plačane trošarine v skladu z 19. členom ZTro-1 na obrazcu iz 7. člena tega pravilnika.

(3) Za trošarinske izdelke, ki jih imetnik davka proste prodajalne skladišči v režimu odloga in proda potnikom, za katere ne velja oprostitev plačila trošarine v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZTro-1, velja, da so sproščeni v porabo v skladu s 1. točko prvega odstavka 6. člena ZTro-1 in zanje nastane obveznost za obračun trošarine.

Povezane vsebine