Najnovejša različica člena

Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19

1. člen (vsebina)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom se določajo merila za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: oboleli), (v nadaljnjem besedilu: dodatek COVID-19), najvišja mesečna višina dodatka COVID-19 za zaposlenega, način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roki izplačil.

Povezane vsebine