Najnovejša različica člena

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev

5. člen (ovrednotenje razvojne naravnanosti)

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(ovrednotenje razvojne naravnanosti)


Razvojna naravnanost osebe javnega prava se ovrednoti na naslednji
način:
– izdelava in izvajanje srednjeročnega
razvojnega načrta usklajenega s srednjeročnimi
in dolgoročnimi strateškimi dokumenti države 15%
– aktivno sodelovanje pri državnih in
mednarodnih razvojnih projektih, ki so povezani
z dejavnostjo področja 15%

Povezane vsebine