Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

1. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

Ta pravilnik določa metodologijo, po kateri se določajo splošni elementi za oblikovanje cen programov iz prvega odstavka 14. člena zakona o vrtcih, v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Posamezni elementi se pri oblikovanju cene dnevnega, poldnevnega in krajšega programa uporabljajo sorazmerno z dolžino trajanja programa.

Ta pravilnik določa tudi posebnosti pri oblikovanju cen.

Povezane vsebine