Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

2. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Vrtci oblikujejo cene programov za otroke v oddelkih (vrste oddelkov):

  • prvega starostnega obdobja,
  • drugega starostnega obdobja,
  • v razvojnih oddelkih ter
  • v vzgojno-varstvenih družinah.

Vrtci lahko oblikujejo tudi ceno programa za oddelke, v katere so vključeni otroci, stari od tri do štiri leta oziroma ceno za kombinirani oddelek.

Povezane vsebine