Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

3. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

3. člen

Pristojni minister lahko pridobljeni naziv odvzame iz razlogov in po postopku, ki je predpisan s tem pravilnikom.

Povezane vsebine