Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravilnik določa pogoje in postopek za napredovanje strokovnih delavcev in strokovnih delavk ter strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavk na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci in strokovni sodelavci) v nazive.

Strokovni delavci in strokovni sodelavci z višješolsko strokovno izobrazbo lahko napredujejo v naziv mentor in v naziv svetovalec, strokovni delavci in strokovni sodelavci z visokošolsko izobrazbo pa v naziv samostojni svetovalec in v naziv višji svetovalec.

Pristojni minister lahko pridobljeni naziv odvzame iz razlogov in po postopku, ki je predpisan s tem pravilnikom.

II. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V NAZIV

Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima višješolsko izobrazbo, lahko napreduje v naziv mentor, strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima visokošolsko izobrazbo, pa v naziv samostojni svetovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima opravljen strokovni izpit,
 • ima najmanj štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva kot strokovni delavec ali strokovni sodelavec z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo,
 • je uspešen pri delu,
 • je z uspešno končanimi programi strokovnega izobraževanja in dodatnimi strokovnimi deli dosegel najmanj 20 točk.

Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima višješolsko izobrazbo, lahko napreduje v naziv svetovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je imel najmanj štiri leta naziv mentor,
 • je uspešen pri delu,
 • je z uspešno končanimi programi strokovnega izobraževanja in dodatnimi strokovnimi deli dosegel najmanj 35 točk.

Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima visokošolsko izobrazbo, lahko napreduje v naziv višji svetovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je imel najmanj štiri leta naziv samostojni svetovalec,
 • je uspešen pri delu,
 • je z uspešno končanimi programi strokovnega izobraževanja in dodatnimi strokovnimi deli dosegel najmanj 35 točk.

Ne glede na druge določbe tega pravilnika mentor oziroma svetovalec napreduje v naziv samostojni svetovalec oziroma višji svetovalec, ko pridobi visokošolsko izobrazbo, in sicer ob prvi redni podelitvi nazivov po tem, ko je oddal vlogo z dokazili.

Pri vsakem napredovanju v naziv strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec obdrži število plačilnih razredov. V primeru, da bi strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec kljub napredovanju imel nižji količnik, obdrži že pridobljeni količnik.

Posamezni uspešno končani programi strokovnega izobraževanja in opravljena dodatna strokovna dela se za napredovanje v naziv lahko točkujejo in uveljavljajo le enkrat.

Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja strokovno izobraževanje in dodatna strokovna dela, ki jih je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.

V primeru ukrepov iz 21. člena tega pravilnika pa lahko ne glede na določbe tega pravilnika strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec napreduje v naziv takrat, ko izpolnjuje pogoje za napredovanje v naziv po tem pravilniku, pri čemer se delovna doba, strokovno izobraževanje in dodatna strokovna dela upoštevajo za čas od dokončnosti odločbe o disciplinskem ukrepu oziroma po preteku posledic ukrepa iz druge ali tretje alinee 21. člena tega pravilnika.

1. Upoštevanje delovne dobe v socialnem varstvu

Za eno leto delovne dobe v socialnem varstvu se šteje dvanajst mesecev dela s polnim delovnim časom.

Šteje se, da pogoj delovne dobe po tem pravilniku na področju socialnega varstva izpolnjuje tudi strokovni delavec ali strokovni sodelavec, ki opravlja storitve, ki se vsebinsko nanašajo na področje socialnega varstva.

V primeru krajšega delovnega časa se čas delovne dobe sorazmerno podaljša.

V delovno dobo za napredovanje v naziv se ne všteva čas pripravništva.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 17 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!