Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

7. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

7. člen

Pri vsakem napredovanju v naziv strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec obdrži število plačilnih razredov. V primeru, da bi strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec kljub napredovanju imel nižji količnik, obdrži že pridobljeni količnik.

Povezane vsebine