Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

8. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

8. člen

Posamezni uspešno končani programi strokovnega izobraževanja in opravljena dodatna strokovna dela se za napredovanje v naziv lahko točkujejo in uveljavljajo le enkrat.

Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja strokovno izobraževanje in dodatna strokovna dela, ki jih je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.

V primeru ukrepov iz 21. člena tega pravilnika pa lahko ne glede na določbe tega pravilnika strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec napreduje v naziv takrat, ko izpolnjuje pogoje za napredovanje v naziv po tem pravilniku, pri čemer se delovna doba, strokovno izobraževanje in dodatna strokovna dela upoštevajo za čas od dokončnosti odločbe o disciplinskem ukrepu oziroma po preteku posledic ukrepa iz druge ali tretje alinee 21. člena tega pravilnika.

Povezane vsebine