Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

5. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

5. člen

Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima višješolsko izobrazbo, lahko napreduje v naziv svetovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je imel najmanj štiri leta naziv mentor,
  • je uspešen pri delu,
  • je z uspešno končanimi programi strokovnega izobraževanja in dodatnimi strokovnimi deli dosegel najmanj 35 točk.

Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima visokošolsko izobrazbo, lahko napreduje v naziv višji svetovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je imel najmanj štiri leta naziv samostojni svetovalec,
  • je uspešen pri delu,
  • je z uspešno končanimi programi strokovnega izobraževanja in dodatnimi strokovnimi deli dosegel najmanj 35 točk.
Povezane vsebine