Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

9. člen

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

9. člen

Za eno leto delovne dobe v socialnem varstvu se šteje dvanajst mesecev dela s polnim delovnim časom.

Šteje se, da pogoj delovne dobe po tem pravilniku na področju socialnega varstva izpolnjuje tudi strokovni delavec ali strokovni sodelavec, ki opravlja storitve, ki se vsebinsko nanašajo na področje socialnega varstva.

V primeru krajšega delovnega časa se čas delovne dobe sorazmerno podaljša.

V delovno dobo za napredovanje v naziv se ne všteva čas pripravništva.

Povezane vsebine