Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

3. člen (tedenska učna obveznost)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(tedenska učna obveznost)

Z učitelji se sklene delovno razmerje za polni delovni čas, če je njihova povprečna tedenska učna obveznost v okviru 35 tednov pouka:

  • 19 ur pouka za učitelje italijanščine,
  • 20 ur pouka za učitelje drugih splošno izobraževalnih in strokovno teoretičnih predmetov,
  • 25 ur pouka za učitelje praktičnega pouka in veščin in
  • 30 ur sodelovanja pri pouku za laborante.
Povezane vsebine