Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

5. člen (črtan)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Povezane vsebine