Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

9. člen (trajanje ure vzgojnega dela)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(trajanje ure vzgojnega dela)

Ura vzgojnega dela traja 60 minut.

Povezane vsebine