Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

8.a člen (dodatni strokovni delavec za delo z učenci Romi)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8.a člen
(dodatni strokovni delavec za delo z učenci Romi)

 V osnovni šoli se za delo z učenci Romi sistemizira dodatno delovno mesto strokovnega delavca v skladu z naslednjimi merili:

+----------------------------------------+---------------------+
|         Število učencev Romov          |Delež delovnega mesta|
|                                        |                     |
|         od                  do         |                     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         4         |          8         |        0,10         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         9         |         13         |        0,25         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         14        |         19         |        0,50         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         20        |         26         |        0,75         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         27        |         34         |        1,00         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         35        |         44         |        1,50         |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|         45        |                    |        2,00         |
+-------------------+--------------------+---------------------+

Šola lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto učitelja za dodatno strokovno pomoč za učence Rome in delovno mesto svetovalnega delavca.

Povezane vsebine