Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

2. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero akontacije dohodnine na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:

  1. od dohodka iz zaposlitve na obrazcih:
  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del,
  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del,
  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.
  1. od dohodka iz prenosa premoženjske pravice na obrazcu:
  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del,
  1. od drugih dohodkov na obrazcu:
  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov, ki je Priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Povezane vsebine