Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

3. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:

 1. od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) na obrazcu:
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto ____ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU), ki je Priloga 6 tega pravilnika in njegov sestavni del,
 1. od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, na obrazcu:
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ____, ki je Priloga 7 tega pravilnika in njegov sestavni del,
 1. od dividend na obrazcu:
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto ____, ki je Priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del,
 1. od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma v primeru uveljavljanja zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine, na obrazcu:
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto____, ki je Priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del,
 1. od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine na obrazcu:
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, ki je Priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del,
 1. od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu:
 • Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki je Priloga 11 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Povezane vsebine