Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

3. člen

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Priloge 1, 2, 3, 4 in 5 mora zavezanec davčnemu organu predložiti v obliki in na način, kot sta določena v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.

Povezane vsebine