Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

4. člen

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

Prilogo 7 mora zavezanec davčnemu organu predložiti v obliki in na način, kot sta določena v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.

Povezane vsebine