Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

5. člen

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

Prilogo 9 mora zavezanec davčnemu organu predložiti v obliki in na način, kot sta določena v Prilogi 10, ki je sestavni del tega pravilnika.

Povezane vsebine