Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

6. člen

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08, 10/13, 47/13 in 109/13), uporablja pa se za obračunska obdobja pred začetkom uporabe tega pravilnika.

Povezane vsebine