Najnovejša različica člena

Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

7. člen

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje.

Povezane vsebine