Najnovejša različica člena

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

1. člen (predmet urejanja)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(predmet urejanja)

(1) Ta pravilnik določa podračune javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugih prejemnikov, na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP).

(2) Podračuni JFP so objavljeni na seznamu A (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A).

(3) Ta pravilnik določa način plačevanja na podračune JFP skupine A.

Povezane vsebine