Najnovejša različica člena

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

7. člen (prehodne določbe)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(prehodne določbe)

(1) Na podračune JFP, ki imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 846, se lahko vplačila z uporabo modela 09 izvajajo do 31. decembra 2012.

(2) Prehodni davčni podračuni, ki so objavljeni v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A se pričnejo uporabljati 1. oktobra 2011.

(3) Določbe, vezane na posebno položnico, se uporabljajo do 31. decembra 2011.

Povezane vsebine