Najnovejša različica člena

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

6. člen (reference)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(reference)

(1) Pri plačevanju javnofinančnih prihodkov na podračune JFP skupine A se uporabljajo naslednje reference:

  1. Model 09 ima naslednjo strukturo: 09 zzzzzzzz-k...kK-š...š


zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na
zadnjem mestu je kontrolna
številka
k...k 3 do 7-mestna številka konta
iz kontnega načrta za
knjiženje davkov in drugih
dajatev DURS
K skupna kontrolna številka
polj zzzzzzzz-k...k
š...š 4 do 8-mestna številka,
kadar jo dodatno določi
nadzornik

Skupna dolžnina polj k...k in š...š ne sme presegati 12 mest.

  1. Model 11 ima naslednjo strukturo: 11 nnnnN-ppppppP-šššššššš


nnnnN 4-mestna šifra nadzornika in
kontrolna številka, določena
v tem pravilniku pri
podračunu JFP
ppppppP 6-mestna številka podkonta
in kontrolna številka,
določena v tem pravilniku
pri podračunu JFP
šššššššš 1 do 8-mestna številka,
kadar jo dodatno določi
nadzornik

  1. Model 19 ima naslednjo strukturo: 19 zzzzzzzz-jjjjJ-ššššššš


zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na
zadnjem mestu je kontrolna
številka
jjjjJ 4-mestna šifra dajatve in
kontrolna številka, določena
za podračun JFP
ššššššš 1 do 7-mestna številka,
kadar jo dodatno določi
nadzornik

  1. Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov z univerzalnim plačilnim nalogom z vrstico OCR, namesto modelov 09, 11 in 19:

4.1 Kadar se uporablja namesto modela 11, ima strukturo: nnnnššššššššK


nnnn 4-mestna šifra nadzornika,
določena v tem pravilniku
pri podračunu JFP
šššššššš 8-mestna številka, določi
nadzornik
K skupna kontrolna številka
polj nnnnšššššššš

4.2 Kadar se uporablja namesto modela 09 ali 19, ima strukturo: nnnnnnnnnnnnK


nnnnnnnnnnnn 12-mestna številka, določi
nadzornik
K kontrolna številka

  1. Model 21 ima naslednjo strukturo: zzzzzzzz-šššššššššššš


zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na
zadnjem mestu je kontrolna
številka
Šššššššššššš 1-12 mestna številka, kadar
jo dodatno določi nadzornik.

Povezane vsebine