Najnovejša različica člena

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

5. člen (obvezni podatki na nalogu za plačilo)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(obvezni podatki na nalogu za plačilo)

(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste javnofinančnega prihodka in nadzornika mora biti pri plačilu javnofinančnega prihodka na nalogu za plačilo naveden podračun JFP in referenca prejemnika. Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima reference prejemnika v skladu s tem pravilnikom ali zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden ukinjen ali neobstoječi podračun JFP.

(2) Model ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, kjer model in s tem tudi strukturo reference prejemnika določi nadzornik.

Povezane vsebine