Najnovejša različica člena

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

4. člen (valuta podračunov JFP skupine A)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(valuta podračunov JFP skupine A)

(1) Podračuni JFP skupine A so odprti samo v denarni enoti Republike Slovenije.

Povezane vsebine