Najnovejša različica člena

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

1. člen (vsebina pravilnika)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja trajanje in razporeditev organiziranega izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), trajanje in razporeditev šolskih počitnic, pouka proste dneve ter roke za opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin.

Povezane vsebine