Najnovejša različica člena

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

2. člen (šolsko leto in pouk)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(šolsko leto in pouk)

Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega koledarskega leta.

Pouk se začne 1. septembra in konča 24. junija.

Dijaki zaključnih letnikov končajo pouk v skladu s šolskim koledarjem iz 14. člena tega pravilnika.

Povezane vsebine