Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

1. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

S tem pravilnikom GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru GZS za dejavnost s področja kmetijstva in živilsko predelovalne dejavnosti, za proizvodno dejavnost določajo stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.

Povezane vsebine