9. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah primanjkljaja in uničenja, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/99.

Povezane vsebine