Najnovejša različica člena

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

1. člen (vsebina pravilnika)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja:

  • tarifo za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije,
  • pavšalno nadomestilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja,
  • stroške, do povrnitve katerih je upravičen upravitelj, in
  • pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom.
Povezane vsebine