Najnovejša različica člena

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

2. člen (davek na dodano vrednost)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(davek na dodano vrednost)

Nagrada za delo upravitelja se poveča za davek na dodano vrednost, če je upravitelj zavezanec za plačilo tega davka.

Povezane vsebine