Najnovejša različica člena

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

4. člen (povečanje nagrade v stečajnem postopku nad banko ali zavarovalnico in v stečajnem postopku z mednarodnim elementom)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(povečanje nagrade v stečajnem postopku nad banko ali zavarovalnico in v stečajnem postopku z mednarodnim elementom)

V stečajnem postopku nad banko ali zavarovalnico in v stečajnem postopku z mednarodnim elementom v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljnjem besedilu: Zakon) se upravitelju prizna povečanje vseh nadomestil, vključenih v nagrado, za 15 odstotkov.

Povezane vsebine