Najnovejša različica člena

Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

2. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

(1) Do vračila dela prispevkov je upravičen delodajalec, pri katerem je zavarovanec iz 157. člena ZPIZ-2 prvič zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom ali s krajšim delovnim časom od polnega, če zavarovanec pred tem ni bil zaposlen za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

(2) Delodajalec iz prejšnjega odstavka je upravičen do vračila dela prispevkov na podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas sklenjena po 1. juliju 2013.

(3) Delodajalec iz prvega odstavka tega člena je upravičen do vračila dela prispevkov na podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je za celotno obdobje, za katero se uveljavlja vračilo, v celoti plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izdaje odločbe iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.

(4) Izplačevalci nadomestil po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter drugi izplačevalci nadomestil se ne štejejo za delodajalce.

(5) Delodajalec ni upravičen do vračila dela prispevkov od nadomestil, ki jih je izplačal v breme izplačevalcev iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine