Najnovejša različica člena

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

3. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Plačnik davka ki opravlja dejavnost, predloži obračun davčnih odtegljajev v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.

Povezane vsebine