Najnovejša različica člena

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

4. člen

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predložitve obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 138/06) preneha veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika, uporablja pa se še do 30. junija 2008.

Povezane vsebine