Najnovejša različica člena

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

4. člen

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

Izplačila s postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS2021 so mogoča do vključno četrtka, 31. decembra 2020, pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih obveznosti predložene najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.

Povezane vsebine