Najnovejša različica člena

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

5. člen

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

(1) Med prejemke proračuna leta 2020 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno četrtka, 31. decembra 2020.

(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2020, izplačani do vključno četrtka, 31. decembra 2020.

(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2020 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2021. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidenega plačila.

Povezane vsebine