Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14 in 24/15) se v 2. členu v preglednici šifre izrazov Z120, Z124, Z151, Z190, Z270 in Z560 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Z120 bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
Z124 bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
Z151 bruto urna postavka za razliko do minimalne plače Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo: – dodatek za delo ponoči – C100 – dodatek za delo v nedeljo – C110 – dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111
Z190 delovna doba 25. člen ZSPJS 10. točka 6. člena ZJU
Z270 osnova za izračun prispevkov bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 144. člen ZPIZ-2 10. člen ZSDP-1 135. člen ZUTD 50. člen ZZVZZ
Z560 znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu (ZSSloV) osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS, drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici pri vrsti izplačila A010 v stolpcu A1 »X« nadomesti z »1«, pri vrsti izplačila C011 in C012 v stolpcu A1 »1« nadomesti z »0« in pri vrsti izplačila H120 v stolpcu A1 navede »X« in v stolpcu B1 navede »1«.
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrsta izplačila C020 spremeni tako, da se glasi:
»
C020 dodatek za delovno dobo dodatki 0,0033 osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti 25. člen ZSPJS 1. člen ZSPJS-R 10. t. 6. člena ZJU 35. člen KPJS % od osnovne plače za obračun 1 1
«.
3. člen
V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrstica z vrsto izplačila H120 spremeni tako, da se glasi:
»
H120 osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil 15,505,106,365,100,14 0,10 8,85106,56100,0610,110,10100,5310S9S19

«.
4. člen
V osmem odstavku 19. člena se v prvem stavku pred piko dodata vejica in besedilo »razen dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »zakonom« dodata vejica in besedilo »nacionalnemu predstavniku, namestniku in pomočniku nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini,«, v drugem odstavku pa se za besedo »zakonom« dodata vejica in besedilo »nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremembe izrazov Z120, Z124, Z151 in osmega odstavka 19. člena uredbe se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec januar 2016.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!