Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16 in 70/16) se v 3. členu v preglednici za vrstico s šifro A070 doda nova vrstica s šifro A080, ki se glasi:
»
A080 razlika v plači sodnikom za zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka bruto plača – redno delo 40.c člen Zakona o sodiščih, 196. člen Zakona o državnem tožilstvu / 1 1 1
«.
Za vrstico s šifro C130 se doda nova vrstica s šifro C131, ki se glasi:
»
C131 dodatek za stalno pripravljenost na določenem kraju dodatki 0,5 32.a člen ZSPJS, 46. člen KPJS, 71. člen ZODPol bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor / X 1 1
«.
V vrsticah s šiframa A900 in B010 se v stolpcu A1 število »1« nadomesti s črko »X«.
Vrstici s šiframa C011 in C012 se spremenita tako, da se glasita:
»
C011 položajni dodatek – nadomeščanje dodatki od 0,05 do 0,12 osnovna plača FJU x faktor x število normiranih ur; 24. člen ZSPJS za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje) 0 1 1
od 0,01 do 0,10 osnovna plača FJU x faktor x število normiranih ur; 20. člen PJUDT 0 1 2
C012 položajni dodatek – nadomeščanje dodatki faktor določen v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka osnovna plača FJU x faktor x število normiranih ur; 24. člen ZSPJS za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote 0 1 1
«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!