POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

14.č člen (sprememba kritičnih predpostavk)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14.č člen
(sprememba kritičnih predpostavk)

APA sporazum se spremeni, če se kritične predpostavke spremenijo tako, da bistveno vplivajo na primernost izbrane metodologije za določitev transferne cene.

Povezane vsebine