Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1 in ZDavP-2)

Časovnica

 1. 2023

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27.10.2023

   Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o davčnem postopku v neskladju z Ustavo

  2. Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23.06.2023

   Odločba o ugotovitvi, da Zakon o davčnem postopku ni bil v neskladju z Ustavo

 2. 2022

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24.06.2022

   Odločba o ugotovitvi, da je druga poved prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku v neskladju z Ustavo

  2. Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15.04.2022

   Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku in o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča

 3. 2020

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 203/2020 z dne 30.12.2020

   ZIUPOPDVE Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 - spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 203/2020 z dne 30.12.2020

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020

   ZIUOPDVE Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27.11.2020

    Uradno besedilo

  3. Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16.10.2020

   Odločba o delni razveljavitvi četrtega in tretjega odstavka 68.a člena Zakona o davčnem postopku

 4. 2019

  2 predloga / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 05.11.2019

   ZDavP-2M Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 05.11.2019

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 03.10.2019

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 07.06.2019

   ZDavP-2L Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 07.06.2019

    Uradno besedilo

   3. Ministrstvo za finance RS z dne 24.05.2019

    Predlog

 5. 2017

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 08.12.2017

   ZDavP-2K Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 08.12.2017

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 29.09.2017

    Predlog

 6. 2016

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 07.10.2016

   ZDavP-2J Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 07.10.2016

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 08.09.2016

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 06.04.2016

   Odločba o ugotovitvi, da prvi, sedmi in osmi odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo

 7. 2015

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015

   ZDavP-2I Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 28.08.2015

    Predlog

 8. 2014

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15.12.2014

   ZDavP-2H Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15.12.2014

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 21.11.2014

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16.05.2014

   Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter zavržene pobude

 9. 2013

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27.12.2013

   ZDavP-2G Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27.12.2013

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 27.09.2013

    Predlog

 10. 2012

  2 predloga / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10.12.2012

   ZDavP-2F Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10.12.2012

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 28.09.2012

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 04.05.2012

   ZDavP-2E Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 04.05.2012

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 27.01.2012

    Predlog

 11. 2011

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28.02.2011

   ZDavP-2-UPB4 Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo)

 12. 2010

  1 predlog / 3 spremembe / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 03.12.2010

   ZDavP-2D Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 03.12.2010

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 04.11.2010

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31.05.2010

   ZDavP-2C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31.05.2010

    Uradno besedilo

  3. Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 08.01.2010

   ZDavP-2B Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 08.01.2010

    Uradno besedilo

 13. 2009

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29.12.2009

   ZDavP-2B Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29.12.2009

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30.10.2009

   Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30.10.2009

    Uradno besedilo

  3. Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23.06.2009

   Odločba o delni razveljavitvi prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, 10. člena Zakona o pravdnem postopku, prvega stavka tretjega odstavka 13. člena in drugega stavka 95.a člena Zakona o sodiščih, prvega stavka drugega odstavka v zvezi z osmo alinejo drugega odstavka 27.d člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije in 34.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku z odložnim rokom enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije; Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 33. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči, prvi odstavek 35. člena Zakona o državni statistiki, prvi odstavek 55. člena Zakona o policiji, četrti odstavek 10. člena in 43. člen Zakona o davčnem postopku ter tretji odstavek 53. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma niso v neskladju z Ustavo

 14. 2008

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30.12.2008

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2A

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30.12.2008

    Uradno besedilo

 15. 2006

  0 predlogov / 0 sprememb / 3 čistopisi
  1. Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23.11.2006

   Odločba, o ugotovitvi, da sta bila 196. a člen Zakona o davčnem postopku in 372. člen Zakona o davčnem postopku v neskladju z Ustavo

  2. Uradni list RS, št. 117/2006 z dne 16.11.2006

   Zakon o davčnem postopku - ZDavP - 2

  3. Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 06.06.2006

   ZDavP -1 - UPB2 Popravek Uradnega prečiščenega besedila

  4. Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27.02.2006

   ZDavP -1 - UPB2 Uradno prečiščeno besedilo

 16. 2005

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 06.12.2005

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-1B

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 06.12.2005

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10.11.2005

   Odočba, da sedmi odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo

  3. Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30.06.2005

   Sklep o objavi datuma začetka uporabe določb 240. člena

  4. Uradni list RS, št. 25/2005 z dne 14.03.2005

   ZDavP -1 - UPB1 Uradno prečiščeno besedilo

 17. 2004

  0 predlogov / 2 spremembi / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28.12.2004

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-1A

  2. Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 08.10.2004

   Odločba o ugotovitvi neustavnosti Zakona o davčnem postopku z načinom izvršitve odločbe

  3. Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27.05.2004

   Zakon o davčni službi - ZDS - 1

  4. Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20.05.2004

   Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1