POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

14.e člen (plačilo v zvezi s sklenitvijo APA sporazuma)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14.e člen
(plačilo v zvezi s sklenitvijo APA sporazuma)

(1) Davčni zavezanec plača za sklenitev APA sporazuma v roku 30 dni od obvestila iz četrtega odstavka 14.b člena tega zakona.

(2) Davčni zavezanec v primeru preklica APA sporazuma ni upravičen do vračila plačila iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine