POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

11. člen (državni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen
(državni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov)

Državni organi, pristojni za pobiranje davkov (v nadaljnjem besedilu: davčni organ), so po tem zakonu:

  1. Ministrstvo za finance;
  2. Finančna uprava Republike Slovenije in
  3. drugi državni organi,

kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih.

Povezane vsebine