POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

108. člen (obravnava odpisanega davka v davčnih evidencah)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

108. člen
(obravnava odpisanega davka v davčnih evidencah)

Davčni organ odpisani davek izbriše iz evidenc, ki izkazujejo terjatve do posameznega zavezanca za davek.

Povezane vsebine