POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

138. člen (sodelovanje zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem nadzoru)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

138. člen
(sodelovanje zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem nadzoru)

(1) Zavezanec za davek mora sodelovati pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za obdavčenje.

(2) Uradna oseba na začetku davčnega inšpekcijskega nadzora opozori zavezanca za davek, da lahko imenuje osebo za dajanje podatkov in pojasnil.

Povezane vsebine